ROOSNA AW HMELTHA!

1. Zofa zaleng lanu hei zawng awm a,
Suihlung min dum zo tur reng awm ve maw?
Thlangkawr vai lanu,sakhmel duhaisam,
Aw a cham tanglai an maw!

Tuar i har lua ka ti, Roosna aw Hmeltha,
Suihlung min dum zo ngei mai!
I hmangaihna zun,rimtui leng vel hian,
Min zem ka tanglai an maw.

2. Zawlkhawpui ah mim ang lo piang mahla,
Zofa sakhmel reng i chawi ve si lo.
In 'di' mah ila,nang nen runhmun len,
Aw a rem thei dawn silo.

3. I chun leh zua ten engtin ngai ang maw,
Nang nen suihlung kan rual lai ni zawng te,
Sul ang a kan inzui hi hria se aw,
Tuar thiam hian ka ring theilo.

Post a Comment

Powered by Blogger.