THU LEH HLA KUNGPUI MULA

Dawn ngai loh lungrukah maw ka dawn le,
Tuanna ngai loh a khi chhaktiang zo dai;
Zaleng hril vel,nghilh loh vangkhaw dai phul,
Dawnlung hmingthang an rem-a tlar bung e....


THU HLA KUNGPUI MUAL mawi dawn lung hmingthang;
Biahzai kungpui mual liam hnu tivultu;
Kan ram kan hnam tan ROHLU TAM min ban,
I chawimawi ang,zaleng Naufa zawng hian...


An rel thiam e naunawn zaleng zawng hian,
Laitha leh zung-sum 'pai luang ral mah se;
Thangthar chhuan tam rohlu a chang ngei ang,
Zo....mi ril hnam ro siam an dai lo'ng e....


Mawite'n a thang hluan e,HLA KUNGPUI MUAL,
An fuan khawm e,zo thu hla ril paite;
Ram Hruaitu tha kan ngen....chawimawi zela'n,
ROLUNG TLAR MAWI....chuai loten vul rawh se.....

...
(He hla Ropui tak mai hi pi Zualbawihi hian,1996 April 11 a 
Hla Kungpui Mual an din khan a phuah a ni....)

Post a Comment

Powered by Blogger.