Khita Hming An Lam Hun Chuanin


Lalpa tawtawrawt a rik hunin hunbi a awm tawh law'ng,
Kum khuain chiang takin khua a var tawh ang;
Lui ralah khian leia mi chhandamte an awm Khawm hunin. 
Khita hming an lam hun chuanin ka awm ang.


 Khita hming an lam hun chuanin -4 ) ka awm ang.
Chumi niah chuanin ISUA hmingin mitthi an tho ang, 
A ma thawh lehna ropuina an chang ang; 
Vanah an awmnaah ama mi thlante an awm Khawm ang.
Khita hming an lam hunin ka awm phawt ang.


Zing ata ni tlak thlengin kan lalpa tan i thawk ang u,
A hmangaihna mak zawng zawng i hril ang u;
Tin, Kan ni kan tum tawi zawh hunin, kan thawh rim zawh hunin. 
Khita hming an lam hunin ka awm phawt ang.

"Khita Hming An Lam Hun Chuanin": Mizo Hla Thu Chi Hrang HrangPost a Comment

Powered by Blogger.