Aw Kan Pathian, I Rinawmzia A Ropui

Mizo Lyric:: Aw Kan Pathian, I Rinawmzia A Ropui

Aw Kan Pathian, i rinawmzia a ropui,
Awm nâng emaw, hnutiang chhawn hun tûr rêng;
Lai i nat êm! Bâng mai rual lo hian a mawi,
Pâng i ngai hian chatuan chatuan a dêng.

I rinawm ropuizia! I rinawm ropuizia!
Châkkhai tinkim min vûr i ṭhat zârah,
Kiam chuang lo ve, tûk têl a thar min pe si,
I rinawm ropuizia, keini tâwnah.

Chung tûr ni leh vân thil her vêl tinrêngte,
Khua fûr leh ṭhâl, sik leh sa, hun tin hi,
Lung an awi e, i hmangaina, ṭhatna te,
I rinawmzia hril an nuam kumtluangin.

Ngaihdamna leh muanna hla awmpuina nên,
Min tilâwm ṭhîn, min hruai zêl fo bawk si;
Dam chhûng chakna, rauthla tân beiseina nên,
Malsâwmna tinrêng sal lovin kan chang.

Post a Comment

Powered by Blogger.