TUNGE KA THLÂN VÛNGAH CHÎL CHHÂK ?
The Undertaker Vs The Reverend
(Chawngkhûm dan tlâng huat loh!)

Chuauthuama Pachuau

Muang leia chhâm ang ka zâl hnuin,
Ka thlân vûng lai phutin chil min chhâk a,
Ka mit naute keh hmain cheksawlhna tinreng nen,
Vaihna varṭianah hlado min chham khum elo?


Ka 'uaiin' dàwn lâi hmu si lo vin,
Ka ziah zawh loh kawlàwm hmangin,
'Ropuina' silhfen lem inbelin ka thlàn vûngah pàr i chhùang vel a,
Ka hmangaihte biangah mittui i luan nawn tir amaw?


Thla em àt hnu leh ramtuilèilote pawh hian,
Duhsakna ṭawngkam chu an hài bik lo asin!
Ka dûng chhir zat pawh hmangaihna lipui la hleuh lo hian,
Ka khawhâr chhan i hrethiam tehreng emaw chu?


Ka zawt ve ache I baptist zah nge tam ang thlarau bo i man?
I ṭawngṭaisak nge tam ang i diriam?
I nuih tir nge tam zawk kawlàwm phéna i ṭah tir?
I tlâwmlâi hmèl nge i put tam i uang lâi hmel?


Zawhna ka zawh che hi mipa takin i puan vèng la min chhâng teh khai,
I vanglaini huangah chuan i beramte tân chaw i pe ngai em?
An sawmna chhan che chu i ti hlawhtling ngût amaw?
I kawlàwm i chelek dawnin i hlan thianghlim hmasa ngai em?


Kei zawng ka damlàini aliamin,
Ka khualzin kawng ka zawh tawp ta,
Chawlhna tuikâm i lo la thlen ve hun chuan,
Mi hrâng vâlrual kal hmasate nen pialrâl kawtchhuahah,
Khawngaih chhandamna hla mawi ber sa chungin,
Khuang nufa nen pialral sûtpui vuanin,
Kan lo hlân na'ng che Van Lal uaiin thlûm tui ber chu.!!!


Puipuii Mizo Diktak 
-Ziakmi bîru-

Post a Comment

Powered by Blogger.