Beautiful and Gorgeous Mizo girls wearing  stylish, but pleasing dress on Sunday. 

Zodini

Mizo Model  Mizo Model

  Zodini


 Mizo Girls  Zodini Mizo Girl

ZOdini  

Kimi Khiangte


Kimi Khiangte  Sunday Dress

Kimi Khiangte  Kimi Khiangte

Lalrinhlui Hrahsel


Lalrinhlui HrahselLalrinhlui Hrahsel

Lalrinhlui HrahselLalrinhlui Hrahsel

Lalrinhlui HrahselLalrinhlui Hrahsel


Lalrinhlui HrahselLalrinhlui Hrahsel

Lalrinhlui Hrahsel

Post a Comment

Powered by Blogger.