SÊRTHLUM KÃWR
Dr. C. Lalrampana

Serthlum Kawr Damdawi

Thil mak ve tak mai chu Sêrthlum tak kan ei ber thin tui êm êm mai ai hian a kãwr/pil/hãwng (peel) hi a lêt li laiin hriselna atan a tha zawk  nia ngaih a ni.

Sêrthlum kãwrah hian   flavonoids heng  polymethoxyflavones (PMFs) leh hesperidin – bakah  phytochemicals  Flavonoids - antioxidant natna benvawn cancer; lung natna vengtu leh chawtha tam tak a awm.  Sêrthlum kãwr chattah (ounce) 3.5-a ritah hian   Vitamin C.136 mg zet a awm phaa chhüt a ni.

Tin, hei bakah hian copper, calcium, magnesium, vitamin 'A' leh taksa tana chaw tha (dietary fibre) tha tak a awm bawk.

Hengbbaka a thatna dangte chu:-

LUNG (HEART) TAN:
Sêrthlum kãwrah hian 
 hesperidin flavonoid  thisen kal vel siamthatu leh thãu chhiia paihtu tha tak a  awm a, hei hian lung hriselna thlenin thisen kal vel a thunun thei a, chu chuan lung tha lo leh lung lama harsatna a chhãwk zangkhai thei a ni.
 
THIL EI HUAT (ALLERGY) ATAN:
Sêrthlum kãwrah hian Thil ei huat awmtirtu ber
(Histamines) vengtu a awm tha hle a; chuvangin ei huat (allergy)  chihrang hrang  chhuak tur laka invênna tha tak a ni thei.

CANCER VÊN NAN:
Sêrthlum kãwr hian cancer cell thang chak lutuk tur a lo tikhawtlai thei a; chu chuan squamous cell carcinoma leh vun cancer; chuap cancer tur thlengin a veng theia ngaih a ni.

RIHNA TIHHNIAM NAN:
Sêrthlum pil hian pangtimūr hnathawh (metabolism) leh thãute a paih then theih avangin mahni phu lova būk rit lutukte tan rihna tlãk hniam nan a tha hle.

CHAW PAIHTAWIH NAN:
Sêrthlum pil hian raso, irh thur, thinsa leh pum nuam lo leh chaw pai tawih tha lote a siam tha thei a; chaw ei khama ei fo a tha.pum puar nuam lo lutuk nachhawk nan pawh hman thin a ni.

ZURUI PENTÃWNG TAN:
Sêrthlum pil hi zurui pentãwng luhai tih reh nan a tha hle. An hnãrah  a kãwr tui sãwrin eitir bawk ila an luhai a reh thuai thei.

THAW UIH REHNA:
Sêrthlum kãwr hi thaw uih, ka rimchhia, ha ngêt tawih leh uih, pum that loh vanga thaw uih rimchhiate tih reh nan ei fo a tha.

HRILÊNG LAKA VÊNGTU:
Sêrthlum kãwrah hian vitamin 'C' & 'A' a awm that avangin antioxidant tha tak a ni a; hei hian natna hrilêng lo dotu immune system nasa takin a tichak thei a, chu chuan hritlãng khuh leh ãwmna hri inkãichhãwn tur lakah nasa takin mi a venghim thei a ni.

VUN THATNA:
Sêrthlum pil hian vun natna hrang hrang, vun thak, vun bawl, vual, arngeng, hmai duk leh vual sente a veng tha thei a, chuvangin, vun lama harsatna nei tan hman tangkai a tha hle. Tin, vun enkawl nan vun a ti êng thei bawk.

THAWHAH TAN:
Sêrthlum pil hi khãk tihreh nan leh thawhah (asthma) damdawi atan a tha a, ei fo a tha hle.

Sêrthlum pil hi siam dan chihrang hrang a awm. A kãwr phoro hnua herdip te, phoro ringawt te, khehhlim a hringa ei nghal te, khawizu nena ei te a eng chi pawhin ei theih a tha a, mawngmirh reh nan naupangte pawh pek thin a tha. A dip (powder)-a siam ei hi a awlsamin ei a nuam ber a; lhawizu nena chawhpawlh pawh a awlsam zawk a; nachhãwk nan leh damdawi hrang hrang atan hman tangkai a ni a, hotel & restaurant-ahte chuan ei tur chihhrangah an telh bawk thin. Chuvangin, sêrthlum i ei apiangin a kãwr paih mai mai lovin khãwl tha la, pho ro la, herdipin damdawi chihrang hrang atan hmang tangkai thin ang che.

Post a Comment

Powered by Blogger.